نقاشی در فلسفه: سیاست ادراک و انقلاب در بازنمایی/ صالح نجفی -صوتی تصویری

نقاشی در فلسفه: سیاست ادراک و انقلاب در بازنمایی/ صالح نجفی -صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

درسگفتار نقاشی در فلسفه: سیاست ادراک و انقلاب در بازنمایی با تدریس صالح نجفی درصدد است تا شمایی از نسبت فلسفه و نقاشی و تاثیر پذیری نقاشان از ایده های فلسفی و نیز درک فلاسفه از کار نقاش در خلق اثر هنری را برای مخاطبین شرح و تبیین کند. نجفی در جلسه اول این درسگفتار بر اساس  مقاله شک سزان نوشته موریس مرلوپونتی به دنیای نقاشی های سزان گام می گذارد و در این مسیر مواردی همچون؛ نقاشی به مثابه شیوه ای از زیستن، جایگاه سزان در تاریخ هنر و دنیای ادراک حسی در کارهای سزان را بررسی می کند. در جلسه دوم این درسگفتار نقاشی های پل کلی محور بحث واقع می شوند و در این مسیر نسبت نشانه ها در نقاشی های کلی، نسبت کلی با بروگل و خوانش فیلسوفانی نظیر فوکو و آدورنو در باره کارهای کلی مورد توجه قرار می گیرد. در جلسه سوم درسگفتار میشل فوکو درباره ادوارد مانه شرح و تفسیر شده و در نهایت و در جلسه چهارم نقاشی های امپرسیونیستی کلود مونه و خوانش بدیو از کارهای او شرح و تبیین می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g