نقاشی-ماخولیا: نقاشی از منظر فروید/صالح نجفی-صوتی تصویری

نقاشی-ماخولیا: نقاشی از منظر فروید/صالح نجفی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

صالح نجفی در جلسه اول درسگفتار نقاشی-ماخولیا: نقاشی از منظر فروید به تبارشناسی و پدیدار شناسی ماخولیا می پردازد وی در این جلسه به بررسی مفهوم ماخولیا در روانکاوی فرویدی پرداخته و از طریق بازخوانی جورجو اگامبن از این مفهوم نزد فروید به سراغ نقاشی ماخولیای آلبرشت دورر می رود و ضمن بررسی این اثر بازخوانی نظری مفهوم ماخولیا نزد فروید و آگامبن را ادامه می دهد. در جلسه دوم درسگفتار نقاشی-ماخولیا مفهوم ماتم و ماخولیا و ربط آنها ذیل مقاله معروف فروید با همین نام مورد بررسی قرار می گیرد و مفهوم ماخولیا در نقاشی های داوید فردریش برجسته می شود. در جلسه سوم نقاشی های متافیزیکی جورجیو دکریکو مورد بررسی قرار گرفته و بوطیقای زیبایی شناختی کارهای او تفسیر می شود. در نهایت و در جلسه چهارم نقاشی های ادوارد هاپر و نسبت کارهای او با مفهوم ماخولیا مورد بررسی واقع می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g