نقد چه می کند؟ نقد هنری و پتانسیل های زمان حال/مجید اخگر-صوتی تصویری

نقد چه می کند؟ نقد هنری و پتانسیل های زمان حال/مجید اخگر-صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

مجید اخگر در جلسه اول از درسگفتار «نقد چه می کند؟ نقد هنری و پتانسیل های زمان حال» به تطور مفهوم نقد در نیمه دوم قرن ۲۰ می پردازد و مفهوم نقد و مشخصا نقد هنری را از خلال تحول نظری این مفهوم از قضاوت به سمت تفسیر برای دانشجویان تبیین می کند. در جلسه دوم مفاهیم بنیادین هنر جدید مورد توجه قرار می گیرد  و وضعیت امروز نقد هنری و تحول نظری حاکم بر این حوزه در زمینه زبان وهنر مفهومی و طبیعت و فرهنگ برجسته می شوند. جلسه سوم درسگفتار نقد چه می کند به چیستی نقد هنری و خاستگاه هستی شناختی- تاریخی مفهوم نقد هنری پرداخته  و تاثیر فضای عمومی و بازار وهویت و… برای شکل گیری نقد جدید برای مخاطبین تبیین می کند. نقد و زیبایی شناسی موضوع جلسه چهارم درسگفتار نقد چه می کند می باشد در این جلسه بر پایه خوانش و مقایسه دو سنت زیبایی شناسی در انگلستان و آلمان تفاوت ها و شباهت ها و نیز تاثیر هر یک از این دو سنت بر شکل گیری مفهوم جدید نقد هنری مورد مداقه واقع می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g