نقد چیست؟-محمدرضا تاجیک-صوتی تصویری

نقد چیست؟-محمدرضا تاجیک-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

محمد رضا تاجیک در درسگفتار “نقد چیست؟” تلاش دارد تا با تکیه بر وضعیت انسان ایرانی به ارائه تعریف و چهارچوبی از این مفهوم سترگ بپردازد و تاجیک در جلسه اول از این درسگفتار به بررسی تاریخی مفهوم نقد در ایران می پردازد و فقدان این مفهوم در تاریخ اندیشه معاصر ایران را برجسته می نماید. و در ذیل همین فقدان به بررسی نکاتی مقدماتی در رابطه مفهوم نقد می پردازد. تاجیک در این جلسه از لذت نقد، لذت دیالوگ و نیز تلاش برای به رسمیت شناختن دیگری می گوید و نبود این شناخت را از بحران های زیست انسان ایرانی در عصر مدرن تلقی می کند. در جلسه دوم از درسگفتار نقد چیست تاجیک به بررسی مشکل نقد در ایران می پردازد و از طریق مفاهیم رواکاوانه و تاریخی سعی در ارائه تصویری از انسان ایرانی و شناخت این انسان از خود دارد.  تاجیک در جلسه سوم از این درسگفتار با استفاده از متولوژی فوکویی سعی در ارائه دقیق تر کردن مفهوم نقد می نماید. خوانش فوکو از بدن، قدرت و نیز تکنولوژی های قدرت و نیز نسبت ما با “دیگری” از جمله مباحث این جلسه هستند. در نهایت و در جلسه چهارم مسئله هویت نقد و “نقاد” مطرح می شود. در این جلسه سعی می شود تا ویژگی های نقدی دقیق، علمی و چهارچوب مند  معرفی و بررسی گردد.

درسگفتار نقد چیست با تدریس محمد رضا تاجیک درصدد است تا ضمن واکاوی یکی از مهمترین مفاهیم تاریخ اندیشه مدرن، وضعیت انسان ایرانی را در چهارچوب این مفهوم مورد بررسی قرار داده و گفتمان حاکم برفضای نقد در جامعه ایرانی را به چالش بکشد

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g