نواصلاح طلبی، گفتمانی برای فردا / محمدرضا تاجیک - صوتی تصویری

نواصلاح طلبی، گفتمانی برای فردا / محمدرضا تاجیک – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

محمدرضا تاجیک در درسگفتار “نواصلاح طلبی، گفتمانی برای فردا” درصدد است تا تلاشی نظری برای برون رفت از بحران همه جانبه اصلاح طلبی واقعا موجود درایران ارائه کند. تاجیک در این درسگفتار ضمن نقد همه جانبه اصلاح طلبی واقعا موجود و بحران های نظری و عملی مترتب بر آن، بر چشم اندازی تاکید می کند که می توان از ان با نام “نو اصلاح طلبی” یاد کرد. تاجیک در جلسه اول این درسگفتار نسبت و سرگذشت مفاهیم در ایران و چگونگی تطور مفاهیم با ساختارهای جامعه ایرانی شرح داده و عدم درک درست از مفاهیم مدرن درایران با ذکر مثال هایی برای مخاطبین شرح می دهد. سپس به سراغ مفاهیم مرتبط با اصلاح طلبی رفته و مفهوم عام اصلاح طلبی را از ایدئولوژی اصلاحات تمیز داده، بر وجود اصلاح طلبی های متفاوت تاکید می کند. سپس و در جلسه دوم نسبت میان اصلاحات و تغییر را مورد بررسی قرار داده و در این مسیر مباحثی همچون نابهنگامی تاریخی و مسئله دیگری، جریان اصلاح طلبی، بدون فرهنگ اصلاح طلبی، گفتمان عینی و اصلاح طلبی، مسئله کنش، خیانت و مسئله دیگری و… را شرح و تبیین می کند. تاجیک در جلسه سوم تصویری از شرایط اکنون اصلاح طلبی ایرانی ارائه می کند و تلاش می کند تا تصویری از آینده پیش روی اصلاحات ارائه دهد.گذار از گزلشافت به گماینشافت، گذار از هویت به پسا هویت، گذار از شریعت به طریقت، گذار از لذت به ژوییسانس، گذار از فلسفه به زندگی و… از جمله اصول نظریه نواصلاح طلبی در نظر تاجیک است که در این جلسه طرح و تبیین می شوند. جلسه چهارم درسگفتار نو اصلاح طلبی، به بیان چهارچوب هایی برای تدوین نظریه جدید اصلاح طلبی ایرانی اختصاص دارد. انکار اصلاح طلبی واقعا موجود و نیاز به اصلاح طلبی متهورانه و متحولانه، مسئله تاریخ و حرکت به جلو، نواصلاح طلبی و مسئله امر نو، عدالت و زندگی و مشی سیاسی گفتمان نو اصلاح طلبی از جمله مباحث این جلسه هستند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g