هگل از دیدگاه ژیژک(مراد فرهادپور-صوتی تصویری

هگل از دیدگاه ژیژک(مراد فرهادپور-صوتی تصویری

800,000 ریال

شناسه محصول: 3-2 دسته: ,

توضیحات

ژیژک سالها بود که قصد داشت کتابی در رابطه با هگل بنویسد. او سر انجام اینکار را در سال ۲۰۱۲ انجام داد. کتاب  LESS THAN NOTHING حاصل تلاش او برای خوانش فلسفه هگل است. ژیژک در این کتاب بر اساس متد خاص خود سعی دارد تا با بررسی سیر تطور و شکل گیری تفکر جدید در بطن  تفکرات کسانی همچون دکارت، کپلر، نیوتن و.. ،شکل گیری بستر فکری هگل یعنی ایدهآلیسم آلمانی را از راه خوانش فیلسوفان برجسته  این تفکر همچون فیخته، شلینگ، کانت و… بررسی نماید.  ژیژک همچنین در این کتاب درصدد پاسخگویی به سوالی کلی است، “چگونه می توان در عصر پسا هگلی، هگلی بود؟”  او در راه پاسخ به این سوال به سراغ لاکان می رود و با خوانش لاکانی از هگل درصدد پاسخ به سوال فوق بر می آید.

 

 

درسگفتار هگل از دیدگاه ژیژک با تدریس مراد فرهاد پور با توجه به منطق حاکم بر کتاب ژیژک سعی بر آن دارد تا ضمن تفسیر خوانش ژیژک از فلسفه هگل پلی میان وضعیت کنونی ما با تفکر ژیژک و خوانش های او از وضعیت جهان پیرامون ما بدست دهد. فرهاد پور در در این درسگفتار ضمن بررسی “غیر سیستماتیک” فلسفه ژیژک، مقدماتی در باب متد او برای بررسی  فلسفه هگل ارائه می دهد. سپس برداشت ژیژک از ایده آلیسم آلمانی را مورد بررسی قرار داده و ضمن بازخوانی فلسفه دوره هگلی در چهارچوب تفکرات کسانی مانند کانت و نیچه سعی در تبیین پاسخ ژیژک به سوال ” چگونه می توان در عصر پساهگلی، هگلی بود؟”، دارد.
درسگفتار هگل از دیدگاه ژیژک مراد فرهاد پور ضمن بررسی  آرا و افکار یکی از مهمترین متفکران حال حاضر جهان، آرا او را درباره هگل به عنوان فیلسوفی که فلسفه به قبل و بعد از او تقسیم می شود را مورد بررسی قرار می دهد. این درسگفتار برای مخاطبین جدی  حوزه فلسفه و نیز کسانی که پیگیر جدیدترین تفکرات در حوزه تفکر غربی هستند منبعی مهم به شمار می رود و مخاطب در نهایت می تواند با دریچه ای جدید به تفکر ژیژک و هگل روبه رو گردد.

 

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g