پیش فرض های روان شناختی التزام و عدم التزام به نهاد اخلاق-صوتی تصویری

پیش فرض های روان شناختی التزام و عدم التزام به نهاد اخلاق-صوتی تصویری

450,000 ریال

شناسه محصول: 4-3 دسته: ,

توضیحات

مصطفی ملکیان در دوره اول از مجموعه درسگفتارهای روانشناسی اخلاق به چگونگی ابداع نهاد اخلاق در نزد بشر پرداخت. در دوره اول بحث بر سر آن بود که چه نیازهایی، چه دغدغه هایی و چه الزاماتی بشر را به سمت تاسیس نهاد اخلاق رهنمون نمود و در نهایت باعث ایجاد نهادی به اسم اخلاق در زندگی اجتماعی گردید.

دوره دوم از مجموعه درسگفتارهای روانشناسی اخلاق به بررسی پیش فرض ها و بنیادهای روانشناختی التزام و عدم التزام به نهاد اخلاق اختصاص دارد. در واقع این دوره از درسگفتارها در پی آن است تا بنیان نظری التزام و عدم التزام به نهاد اخلاق را نزد افراد انسانی بررسی نماید و این نکته را تبیین نماید که چرا افراد انسانی به نهاد اخلاق اقبال یا عدم اقبال نشان می دهند. ملکیان در این دوره ساحات وجودی انسان را در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می نماید. ساحت معرفت شناختی، ساحت احساسی، عاطفی و هیجانی و در نهایت ساحت اِرادی. تمامی عملکردهای انسانی را می تواند در ذیل یکی از این ساحات مورد بررسی قرار داد. به عبارتی آنچه که تحت عنوان افعال انسانی از آن یاد می کنیم در نهایت در دل یکی از این ساحت ها قرار گرفته و انسان بر اساس میل بوجود آمده بر اساس هریک از این ساحات دست به عمل می زند.
ملکیان بر اساس همین تقسیم بندی دست به تبیین عوامل روانشناختی التزام و عدم التزام
افراد انسانی به نهاد اخلاق می زند. وی ابتدا به نظریات مربوط ساحت معرفت شناختی وجود انسان می پردازد و نظریات مهم مربوط یه این ساحت وجود انسان را در رابط با التزام و عدم التزام به نهاد اخلاق برجسته می نماید. وی در ساحت اول به مباحثی همچون، نظریه سقراط در رابطه با عدم وجود معرفت اخلاقی، معرفت به عدم التزام تمامی انسانها به نهاد اخلاق، اخلاقی زیستن به مثابه ابزار تسلط اقویا بر ضعفا و… می پردازد. وی سپس به دو مفهوم و توانایی روانشناختی مهم در وجود انسان یعنی توهم و تخیل می پردازد و اخلاقی زیستن را در سایه قوت و ضعف این دو توانایی در وجود انسان تبیین می نماید. ملکیان در نهایت نظریات مربوط به دو ساحت دیگر وجود انسان یعنی ساحت، احساسی، عاطفی، هیجانی و ساحت اِرادی وجود انسان را در زمینه التزام و عدم التزام به نهاد اخلاق مورد بررسی قرار می دهد و نقش این دو ساحت را در وجود فرد انسانی در تمایل و یا عدم تمایل به نهاد اخلاق برجسته می نمایند.
مجموعه درسگفتارهای روانشناسی اخلاق با تدریس مصطفی ملکیان به بررسی یکی از جدیدترین شاخه های علم اخلاق می پردازد و ملکیان به عنوان برجسته ترین اخلاق پژوه ایران معاصر در این درسگفتار مخاطب را با ریزترین نظریات مربوط به روانشناسی اخلاق آشنا کرده و سوالاتی بسیار جدی را برای وی مطرح می نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g