چالش های بنیادین نقاشی معاصر جهان /حمید سوری-صوتی تصویری

چالش های بنیادین نقاشی معاصر جهان /حمید سوری-صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

حمید سوری در درسگفتار چالش های بنیادین نقاشی معاصر جهان در پی پاسخ به این سوال است که آیا نقاشی همچنان با متدها و فرم سنتی خود در جهان مدرن حضور دارد.  وی در این مسیر و در جلسه  اول با طرح سوال آیا نقاشی هنوز نقاشی است؟ به گسترده شدن مفهوم نقاشی در هنر جهان می پردازد و مسئله خاص بودگی نقاشی را در برابر خوانش های جدید از نقاشی مورد تردید قرار داده و نظریه مرگ نقاشی را برجسته کرده و پیشینه و دلایل چنین رویکردی را تبیین می کند. در جلسه دوم سوری با طرح سوال نقاشی چیست؟ به این سوال از منظر گفتمان های هنری  پاسخ  می دهد  و مقاله شوابسکی درباره اثر بالدساری را شرح و در خلال این شرح  به مسئله بازتعریف نقاشی در هنر مدرن پرداخته و برخی از خوانش های جدید از نقاشی را برای مخاطبین بیان می کند. در جلسه سوم مسئله نقاشی و بازار هنر مطرح می شود و بازار هنر در عصر گسترده شدن مفهوم نقاشی و در مواجهه با گسترش و تغییر به مفهوم کلی هنر بررسی می گردد. در نهایت ودر جلسه چهارم انواع متفاوتی از رویکرد به نقاشی در هنر امروز جهان از طریق بررسی برخی از مهمترین و تاثیر گذارترین نمایشگاه های نقاشی برگزار شده در سطح جهان برای مخاطبین معرفی می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g