چشم انداز اقتصاد ایران (از منظر تحلیل های سطح توسعه)/ فرشاد مومنی

چشم انداز اقتصاد ایران (از منظر تحلیل های سطح توسعه)/ فرشاد مومنی

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان 1396 موسسه پرسش
چشم انداز اقتصاد ایران
(از منظر تحلیل های سطح توسعه)
فرشاد مومنی
شروع دوره: سه شنبه 3 بهمن ماه 1396 ساعت 17:30
88822010-88837647