چشم انداز اقتصاد ایران از منظر تحلیل های سطح توسعه/ فرشاد مومنی - صوتی تصویری

چشم انداز اقتصاد ایران از منظر تحلیل های سطح توسعه/ فرشاد مومنی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

فرشاد مومنی در درسگفتار “چشم انداز اقتصاد ایران از منظر تحلیل های سطح توسعه” درصدد است سهم و وزن مسئله دانایی در میزان توسعه یافتگی کشورها را شرح و سهم این عامل را در میزان توسعه یافتگی ایران مورد بررسی قرار دهد. مومنی در جلسه اول این درسگفتار به پارادوکس های توسعه خواهی در اقتصاد رانتی پرداخته و مسئله دانش و نظام دانایی را در سه سطح تحلیل توسعه یعنی ، سطح توسعه، سطح کلان و سطح خرد مورد بررسی قرار می دهد. جلسه دوم درسگفتار چشم انداز اقتصاد ایران به واگرایی های توسعه در ایران اختصاص دارد. مومنی در این جلسه ضمن تاکید براهمیت مسئله روش در توسعه، از منظر تحلیل های سطح توسعه واگرایی های اقتصاد ایران را بر مخاطبین تبیین می کند. در جلسه سوم بودجه سال 1397 کل کشور از منظر تحلیل های توسعه مورد بررسی قرار گرفته و بر همین اساس نقش دولت، مجلس و دیگر نهادها در رابطه با بودجه ی ضد توسعه ای 97 برجسته می شود. در نهایت و در جلسه چهارم منشا بحران توسعه ایران و چرایی ناکارآمدی برنامه های توسعه ای ایران تبیین و از این منظر چشم انداز توسعه کشور مورد بحث قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g