چهار سنت خلق تصویر: فرم مثالی، ادراکی، نقش مایه ای و مدرن/ایمان افسریان-صوتی تصویری

چهار سنت خلق تصویر: فرم مثالی، ادراکی، نقش مایه ای و مدرن/ایمان افسریان-صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

ایمان افسریان در درسگفتار چهار سنت خلق تصویر: فرم مثالی، ادراکی، نقش مایه ای و مدرن چهار فرم و سنت خلق تصویر در ایران و تاثیر این سنت ها بر یکدیگر را در قالب جنبش ها و سبک های هنری گوناگون مورد بررسی قرار می دهد. افسریان در جلسه اول به بررسی منطق و تاریخچه فرم مثالی پرداخته  و در این مسیر مباحثی همچون فرم مثالی و مسئله خیال، منطق تصویر در فرم مثالی،فرم مثالی و مینیاتور ایرانی را طرح می کند. سپس و در جلسه دوم فرم ادراکی و منطق و تاریخچه مربوط به آن را شرح داده و منطق و ماهیت تصویر در این فرم، ابعاد استعاری این فرم، تفاوت های فرم ادراکی و مثالی را همرا با بررسی مثال هایی از این فرم در هنر چین وژاپن برای مخاطبین شرح می دهد. جلسه سوم درسگفتار چهار سنت خلق تصویر به فرم نقش مایه ای (مودال) اختصاص دارد. افسریان در این جلسه ضمن شرح چیستی، ماهیت و ساختار این فرم، به بررسی جایگاه فرم نقش مایه ای در تمدن ایران می پردازد و بن مایه های تاریخی و هنری این فرم را برای مخاطبین تبیین می کند. در نهایت و در جلسه چهارم فرم مدرن  و ویژگی های سبکی و تاریخی آن مورد توجه واقع می شود. در این جلسه منطق تصویر و خاستگاه فرم مدرن در کنار ویژگی های دیگر این فرم مورد توجه واقع شده و ورود این فرم به ایران و تاثیر آن بر هنر ایران برجسته می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g