چگونه می توان تاریخ ساخت /کمال اطهاری- تصویری

چگونه می توان تاریخ ساخت /کمال اطهاری- تصویری

800,000 ریال

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

شناسه محصول: 19-1 دسته: ,

توضیحات

چگونه می توان تاریخ ساخت -چگونگی شکل گیری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

کمال اطهاری در درسگفتار چگونه می تواند تاریخ ساخت؟ در صدد است تا با رویکردی نهادی به بررسی چگونگی شکل گیری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بپردازد. اطهاری در جلسه اول به بررسی نظریات مارکس در رابطه سرمایه می پردازد و خلال واکاوی این بررسی تاثیرات انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ را در جهان نیمه ی اول قرن بیستم بررسی می نماید. در جلسه دوم نسبت میان نظرورزی و نهاد سازی با بررسی روند شکل گیری نهادهای ضد سرمایه داری در شوروی مورد بررسی قرار می گیرد و اهمیت نهاد در شکل دهی و ساختن تاریخ برجسته می گردد. اطهاری در جلسه سوم درسگفتار چگونه می توان تاریخ ساخت؟ به مسئله برنامه ریزی متمرکز و تخصیص منابع با تکیه بر تجربه اتحاد جماهیر شوروی می پردازد تاثیرات تمرکز سیاسی و اقتصادی در شوروی را مورد نقد قرار می دهد. در نهایت و در جلسه چهارم بر اساس تجربه سوسیالیسم واقعا موجود به مهمترین اصول و برنامه هایی می پردازد که بر اساس انها می توان تاریخ ساخت و در آن ماندگار ماند.

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g