کابوس های فروید در سینما / مازیار اسلامی-تصویری

کابوس های فروید در سینما / مازیار اسلامی-تصویری

800,000 ریال

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

شناسه محصول: 5-4 دسته: ,

توضیحات


درسگفتار ” کابوس های فروید در سینما” با تدریس مازیار اسلامی درصدد است تا خوانشی روانکاوانه از سینما ارائه دهد. اسلامی در جلسه اول این درسگفتار به مباحثی همچون رابطه فروید و سینما، بازنمایی رویاها و کابوس ها در سینما و مفهوم تحلیل روانکاوانه در هنر می پردازد. در جلسه دوم مفهوم میل  و ربط آن با سینما برجسته می گردد و نسبت میل و ضمیر ناخود اگاه آدمی و تاثیر این رابطه بر شکل گیری سینمای روانکاوانه روشن می شود . جلسه سوم درسگفتار کابوس های فروید در سینما به بررسی مفهوم نگاه در سینما اختصاص دارد. در این جلسه، اسلامی از خلال بررسی مفاهیمی همچون هیستری، میل، نگاه و رابطه ی انها با یکدیگر سینمای مدرن و نشانه های روانکاوانه در آن را مورد مداقه قرار می دهد و در نهایت و در جلسه چهارم ماتم و ماخولیا و نقش این مفاهیم در سینما مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد.

درسگفتار کابوس های فروید در سینما همانند درسگفتارهای گذشته مزیار اسلامی درصدد است تا خوانشی بدیع و متفاوت از سینما ارائه نماید. نقش و کارکرد مفاهیم روانکاوانه در سینما همراه با تشریح و تبیین چرایی استفاد از این مفاهیم و نشانه های آن در فیلم های مختلف، مخاطب این درسگفتار را با رویکردی جدید نسبت به سینما و بسیاری از مهمترین کارگردانان و فیلم ها رو به رو می سازد

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g