گفتارهای پرسش/ فهم هرمنوتیکی چیست؟/ محمد مجتهد شبستري

گفتارهای پرسش/ فهم هرمنوتیکی چیست؟/ محمد مجتهد شبستری

300,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گفتارهای “پرسش”
فهم هرمنوتیکی چیست؟
محمد مجتهد شبستری
شنبه ٢٣ اردیبهشت ماه ساعت ١٧:٣٠
٨٨٨٢٢٠١٠–٨٨٨٣٧۶۴٧