گفتارهای "پرسش"/ فهم هرمنوتیکی چیست؟(2)/ محمد مجتهد شبستری

گفتارهای “پرسش”/ فهم هرمنوتیکی چیست؟(2)/ محمد مجتهد شبستری

300,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گفتارهای “پرسش”
فهم هرمنوتیکی چیست؟(۲)
محمد مجتهد شبستری
شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷