درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور /مازیار اسلامی-صالح نجفی

پنجشنبه های “پرسش” درباره کتاب مینیاتور ایرانی نوشته یوسف اسحاق پور مازیار اسلامی: نظریه و توان تاریخی کردن شئ غیر تاریخی صالح نجفی: پارادوکس های مینیاتور ایرانی پنجشنبه 27 تیرماه ساعت 17-19 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

زمینه‌ها و پی‌آمدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران / پرویز صداقت

نشست های “پرسش” زمینه‌ها و پی‌آمدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران پرویز صداقت دوشنبه 24 تیرماه ساعت 17 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 88822010-88837647

دیدگاهتان را بنویسید