پست مدرنیسم

آبان
0

تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه/ حسینعلی نوذری، یعقوب خزایی

پنجشنبه های “پرسش” تاملاتی درباره مفهوم مد زنانه حسینعلی نوذری فمینیسم، مدگرایی و پست مدرنیسم یعقوب خزایی تولد مد زنانه در ایران پنجشنبه 13 تیرماه ساعت 18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است. 8882201-88837647

By porsesh |
DETAIL